Дизајн и производство

DCI

abcir1

Технички оддел

abcir2

Оддел за набавки

abcir3

Комерцијален оддел

abcir4

Финансиски оддел

abcir5

Производство Одд

abcir6

Одделение за контрола на квалитет

Техничкиот оддел има можност за PLC и електричен дизајн, технолошки дизајн, дизајн на цртежи, така што техничкиот оддел може максимално да обезбеди непречена поврзаност помеѓу машините и да ги направи сите машини на производствената линија ефикасно координирање технолошки, електрично и механички.

ab1-1
ab1-2
ab1-3

ПРОИЗВОДСТВО

Нашата компанија специјално дизајнира и произведува комплетни комплети на опрема за градежни материјали, како што се линија за производство на гипс картон за површинска хартија, линија за производство на гипс во прав (природен гипс, гипс за сулфурење и фосфорен гипс), линија за производство на плочки од влакна за цемент, линија за производство на калциум силикатни табли, линија за производство на цемент, линија за производство на блок AAC, линија за производство на камен, итн. Во исто време, можеме да снабдуваме единечни машини, резервни делови и делови за носење во производствената линија

ab2-1
ab2-2
ab2-3